неделя, 3 юни 2012 г.

Секретно! Стенограма рег. № 430 от заседание на колегиума на МВР от 06.01.1986г. с дневен ред: „Предложение за създаване за самостоятелно икономическо управление за контраразузнавателно обезпечаване на икономиката”


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а.е. 715, л. 1-11)