петък, 1 юни 2012 г.

Секретно от особена важност! Заповед № 69 на министъра на вътрешните работи от 9 май 1958г. относно „Прилагане на мероприятия за микрофонно и телефонно подслушване”


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11, а.е. 36, л. 1-6)