петък, 1 юни 2012 г.

Поверително от особена важност! Заповед №І-190 на министъра на вътрешните работи от 26 май 1962г. относно „Прилагане на мероприятия за микрофонно и телефонно подслушване, секретно отваряне, визуално наблюдение и телекс”


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11, а.е. 48, л. 224-239)