петък, 1 юни 2012 г.

Строго поверително! Заповед № И-74 на министъра на вътрешните работи от 7 февруари 1955 г. относно „Организиране на мероприятия №3 и №12”


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11, а.е. 22, л. 383-393)