понеделник, 14 май 2012 г.

Производство в офицерско звание на курсанти от ВСШ "Г. Димитров" МВР. На празничния президиум от ляво на дясно: ген.-полк. Димитър Стоянов - М-р, ген.-майор Петко Кипров н-к на ВСШ-МВР и ген.-полк. Велко Палин - завеждащ отдел "Военен" на ЦК на БКП

Фотографията е от личният архив на ген.-майор Петко Кипров 
и е предоставена за ексклузивно ползване на сайта  www.desehistory.com