сряда, 9 май 2012 г.

Секретно! Телефонен у-тел. "Петолъчка" на МВР от 1987г.


Телефон указател за 1987г. на абонати от системата "Петолъчка" работещи в МВР. С телефонен пост от системата "Петолъчка" са снабдени само висшите партийни и държавни ръководители. За МВР това са: Министъра и зам. министрите, началниците и зам. началниците на управления в ДС, началниците на самостоятелни отдели, началниците на отдели в управление, началниците на ОУ на МВР. С буква "К" са означени служебните телефони (кабинет) а с буква "Д" домашните. С домашен пост "Петолъчка" са разполагали само членовете на "Колегиума" на МВР