сряда, 11 април 2012 г.

Строго секретно! Информация относно Петия конгрес на българските писатели, 2 януари 1985г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 262, л. 19-22)