четвъртък, 5 април 2012 г.

Задграничното разузнаване в дейността и организацията на ДС, информация от началника на отделение ІІІ – външно разузнаване в отдел „Държавна сигурност” от 28.01.1947 г.Архив на КРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 1, а.е. 1, л. 3-4