четвъртък, 5 април 2012 г.

Задачи и обекти на задграничното разузнаване, информация от 02.08.1948г.Архив на КРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 1, а.е. 1, л. 37-41