сряда, 23 май 2012 г.

Секретно! Писмо рег. № БО-463 от ген.-полк. Димитър Стоянов до арм.-ген Ерих Милке относно: Международно съвещание на началниците на разузнавателните служби на страните от социалистическата общност. 18.05.1988г.