сряда, 16 май 2012 г.

Строго секретно предложение от началника на ІІ-ри отдел на ДС от 25.02.1952г. относно „Създаване на контраразузнавателно управление на базата на досега съществуващия отдел ІІ-ри отдел ДС”


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 2579, л. 4-6)