сряда, 16 май 2012 г.

Предложение от министъра на вътрешните работи от 11.04.1952г. до Политбюро на ЦК на БКП относно „Някои структурни промени в ДС”(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 2577, л. 1-4)