събота, 14 април 2012 г.

Секретен списък на работилите в ТВО – Ловеч - 23.04.1990 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.8, оп.6а, а.е.180, л.50-53)