събота, 14 април 2012 г.

Справка на МВР за отделение "Въдворяване и изселване"-МВР, изготвена за "Обществено-държавната комисия за проверка на пострадалите в концентрационните лагери в България". 23.01.1990г.


(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 8, оп. 6а, а.е. 180, л. 1-4)