неделя, 15 април 2012 г.

Писмо от околийския управител гр. Поморие до директора на Народната милиция. Отнася се за учредени в селата Приселци и Раковица, Обзорска община, "народни съдилища", съставени от лица, "изхождащи от ОФ". 13.03.1945г.(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.1, а.е.152, л.19)