неделя, 15 април 2012 г.

Три радиограми. Отнасят се за произнесени и приведени в изпълнение присъди от Народния съд. 14 - 27.02.1945г.(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.1, а.е.152, л.3-5)