неделя, 15 април 2012 г.

Две радиограми от и до началника на Държавна сигурност. Отнасят се до това как да се постъпва с близките на съдени от Народния съд. 16.01.1945г.(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.1, а.е.152, л.1-2)