сряда, 16 май 2012 г.

Строго поверителна заповед №89 на министъра на вътрешните работи от 19.04.1952г. относно „Създаването на контраразузнавателно и секретно политическо управление, обявяване нова структура на ДС”


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11, а.е. 9, л. 370-374)