сряда, 11 април 2012 г.

Строго секретно! Отчетен доклад за работата на работата на І отдел, управление VІ-ДС през 1970 г., 08.01.1971 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 1, л. 1-15)