сряда, 11 април 2012 г.

Строго секретно! Справка на отдел 07 за оперативната обстановка по направление на художествено-творческата и научна интелигенция през периода 1970-1972 г., 29.11.1972 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 3, л. 29-50)