сряда, 11 април 2012 г.

Строго секретно! Справка относно някои нелоялни, враждебни и антиобществени прояви в средите на младата художествено-творческа интелигенция и учащите се във висшите учебни заведения по изкуствата, 09.02.1983 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.22, оп.1, а. е.192. л.50-56)