сряда, 11 април 2012 г.

Седмична информационна сводка по обслужваните обекти от V група при отделение „В”, 09.06.1947 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 194, л. 1-3)