сряда, 11 април 2012 г.

Строго секретно! Отчетен доклад за извършената агентурно-оперативна работа по линия на „Вражеска интелигенция” в страната през 1959 г., 15.01.1960 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 1716, л. 1-22)