сряда, 11 април 2012 г.

Строго секретно! Доклад относно състоянието на агентурно-оперативната работа на органите на ДС сред художествено-творческата интелигенция и работещите в средствата за масова информация, 14.09.1976 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а.е. 44, л. 1-18)