събота, 14 април 2012 г.

Секретен списък на загиналите в лагера в Ловеч, с посочената в смъртния акт причина за смъртта, 29.03.1990г.


(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.8, оп.6а, а.е.180, л.26-49)