събота, 14 април 2012 г.

Сведения за интернирани, въдворени и освободени от трудово-възпитателни селища и общежития. 28.12.1946г.


(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.1, а.е.316, л.1-6)