събота, 14 април 2012 г.

Преписка между МВР и обществено-държавната комисия за проверка на пострадалите в концентрационните лагери в България, януари–юли 1990 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 8, оп. 6а, а.е. 180, л. 57-82)