сряда, 11 април 2012 г.

Строго секретно! Информация относно идейно-неиздържан филмов сценарий на Христо Ганев, 29.03.1984г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 222, л. 5-9)