сряда, 11 април 2012 г.

Строго секретно! Информация относно нелоялни изказвания на писателя Давид Овадия, 16.12.1985г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 263, л. 30-31)