сряда, 11 април 2012 г.

Строго секретно! Информация относно изяснен сигнал за разпространени некролози с негативно политическо съдържание, 02.03.1983г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 192. л. 62-65)