събота, 14 април 2012 г.

Предложение на пресцентъра на МВР относно: Оперативен мемориален документ за обект "Белене". 06.03.1990г.


(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 8, оп. 6а, а.е. 180, л. 6-7)