понеделник, 2 април 2012 г.

Строго секретно! Относно дейността на Анкетната комисия по досиетата на народните представители, сътрудници на Държавна сигурност, септември – декември 1990 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА – М, Ф. 8, оп. 6а, а.е. 194а., л. 1-7)