понеделник, 2 април 2012 г.

Секретно! Декларация от служителите в служба "Информация и архив" - МВР (бивш III Отдел на ДС) относно решението на 7 ВНС за създаване на Анкетната комисия по досиетата на народните представители, сътрудници на Държавна сигурност. 07.12.1990 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА – М, Ф. 8, оп. 6а, а.е. 194а., л. 77-80)