понеделник, 2 април 2012 г.

Секретно! Заповед на министър Георги Танев относно провеждане на неотложни мерки!, 16.11.1989 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 8, оп. 6а, а.е. 103, л. 123)