събота, 14 април 2012 г.

Информация за резултатите от проверката на режима в ТВО-Ловеч (това е част от доклада който комисия на ЦК на БКП подготвя след като двама души успяват да избягат от ТВО-Ловеч и разказват за тежкия режим в лагера)

(ДАА-ЦДА, Ф. 1, оп. 6, а.е 4749)