сряда, 9 януари 2013 г.

Строго секретно! Доклад относно състоянието на агентурно-оперативната работа през 1979 г. и задачите на I отдел при VI у-ние ДС, произтичащи от доклада на др. Тодор Живков от 31.10.1979 г., 04.02.1980 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА) – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 98, л. 1-30