сряда, 9 януари 2013 г.

Строго секретно от особена важност! Заповед № І-30 на министъра на вътрешните работи относно „Дейността на органите на Държавна сигурност по придобиването и използването на секретни сътрудници и доверени лица” от 30 май 1989 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11, а.е. 436, л. 1-32)