сряда, 9 януари 2013 г.

Строго секретно! Отчет за агентурно-оперативната работа на отдел 01 при Шесто управление ДС през 1985 г., 27.01.1986 г.(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 255, л. 18-44)