сряда, 11 април 2012 г.

Строго секретно! Справка относно подривната дейност на противника и нейното отражение сред интелигенцията през първото шестмесечие на 1975г., 27.10.1975г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 35, л. 16-30)