сряда, 11 април 2012 г.

Строго секретно! Информация относно опити на Давид Овадия да обработва общественото мнение за публикуване на книга на партизанския отряд „Антон Иванов”, подписана от началника на управление 06 на ДС ген. Петър Стоянов, 29.02.1984г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 222, л. 3-4)