сряда, 11 април 2012 г.

Строго секретно! Информация относно „Обстановката в българската секция на Радио „Свободна Европа”, 16.03.1984г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 237, л. 13-16)