сряда, 11 април 2012 г.

Строго секретно! Справка на отдел 07 относно подривната дейност, провеждана от противника чрез чуждестранните специализанти, аспиранти и преподаватели през периода 1974-1975 г., 06.01.1976 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 31, л. 1-9)