неделя, 15 април 2012 г.

Неозаглавен и неподписан документ, съдържащ сведения за народни обвинители, уличени във вземане на подкуп. 1945г.(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.1, а.е.159, л.159-161)