неделя, 15 април 2012 г.

Писмо до Директора на милицията от Народния обвинител. Документът изисква разпореждане да бъдат издирени, задържани и изпратени за следствие в с. Новоселци лица, уличени в убийства на партизани, ятаци и близките им в Новоселска околия. - 16.11.1944г.


(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.1, а.е.28, л.3)