сряда, 11 април 2012 г.

Строго секретно! Информация относно: Подготвяне идейно-неиздържана книга от Блага Димитрова, 15.02.1984г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 222, л. 1-2)