понеделник, 2 април 2012 г.

Инструкция за оперативния отчет на Държавна сигурност № І-20 от 20.011978г.

Архив на КРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.11, а.е.320