неделя, 15 април 2012 г.

Писмо от Началник бирник екзекутора при Софийско градско данъчно управление до Главния народен обвинител. Отнася се за това да се изискат ключовете от касетките и бюрата на банкови чиновници с оглед секвестиране наличните суми и ценности. 03.02.1945г.(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.1, а.е.28, л.26)