сряда, 11 април 2012 г.

Строго секретно! Справка за антисъветски прояви на отделни български граждани през периода 1979-1981 г. 14.09.1982г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 106, л. 1-9)