сряда, 11 април 2012 г.

Строго секретно! Справка относно данни за враждебни и нелоялни прояви в средите на художествената интелигенция, 21.09.1975г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 35, л. 31-57)