неделя, 15 април 2012 г.

Акт за предаване на Министъра на вътрешните работи на задържаните от съветското военно командване Кирил Преславски, Богдан Филов, Никола Михов, Добри Божилов, Константин Муравиев, Петър Габровски, Димитър Василев, Димитър Шишманов, Първан Драганов, Хаджипетков и Константин Лукаш. /документът е на руски език/. 03.01.1945 г.(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.1, а.е.111, л.1)